Acord de colaborare între Pretura sectorului Ciocana şi Fundaţia ODDS POWER

Astăzi, 16 iunie  2020, a fost semnat Acordul de colaborare cu Fundaţia “ ODDS $ POWER” din  sectorul Ciocana.  Prezentul acord presupune stabilirea unor relaţii de parteneriat eficiente  pentru a crea un climat favorabil instruirii, educaţiei şi dezvoltării tinerilor, precum şi cooperarea  privind consultarea, consilierea, sprijinirea şi acordarea asistenței psihologice şi juridice tinerilor, pregătirea  pentru  viaţa de familie. Părţile au convenit de comun acord să  implementeze  proiecte   ce ţin de promovarea valorilor moral- spiritual, sportive, culturale, religioase, militar- patriotice, normative –juridice la nivel de sector.

Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ŞCOLNIC salută această iniţiativă frumoasă şi una binevenită, asigurându-i  de toată susţinerea, specificând  ca semnarea acordurilor de colaborare  cu  ONG-urile  din sector este una din prioritățile administrației publice locale.

Ne bucurăm pentru deschiderea și colaborare.