A fost reluată activitatea Cantinei Sociale

  În municipiul Chișinău a fost reluată oferirea prânzurilor calde pentru persoanele cu venituri modeste în urma efectuării procedurilor de achiziții publice.

  Prin urmare, beneficiarii primesc câte o masă caldă, timp de o lună în cadrul unui trimestru. Bucatele sunt servite de luni până vineri în cantinele agenților economici desemnați.

  În anul curent, serviciul de alimentare este prestat de operatorul economic, mai exact: ÎMAP „Adolescența-RC”.

  În sectorul Ciocana sunt oferite lunar prânzuri pentru 200 de oameni ale căror venituri lunare nu depășesc 3000 de lei (per membru al familiei).

  Categoriile eligibile pentru Serviciu menționat sunt:

- pensionari pentru limită de vârstă;

- persoane încadrate în grad de dizabilitate;

- persoane fără domiciliu, fără susținători legali, fără venituri sau cu venituri mici;

- familii cu mulți copii, monoparentale.

  Volumul de cheltuieli pentru finanțarea serviciului de alimentare se aprobă anual de Consiliul municipal Chișinău, în conformitate cu numărul de beneficiari și cuantumul alocației zilnice de alimentație per persoană, care, potrivit deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/17 din 24 iulie 2018, costul unui prânz fiind de peste 32 de lei, inclusiv TVA.